Skontaktuj się z nami
pole nieobowiązkowe

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest GRAFIKUS – Systemy Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03‑230) przy ul. Daniszewskiej 2, KRS: 0000040206, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail:rodo@grafikus.com.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a Administrator będzie przetwarzał go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO). Podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania. Po tym czasie Administrator może przetwarzać Państwa dane jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.

Mają Państwo prawo do wglądu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wycofania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, np. związane ze wsparciem funkcjonowania serwisu oraz jego poszczególnych elementów. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze marketingowo-informacyjnym, w tym o rabatach i aktualnej ofercie od GRAFIKUS – Systemy Graficzne Sp. z o.o., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.

 

W razie wątpliwości zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@grafikus.com.pl

do góry