Biuro Zarządu

ul Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel. 022 652 17 47
e-mail sekretariat@grafikus.com.pl
 

Siedziba

ul Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel.+48 22 5940 900
fax +48 22 5940 940

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000040206, NIP 527-020-48-15,  Kapitał Zakładowy 93.000,00 PLN
 
 


Biura obsługi klienta i magazyny

Warszawa
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
tel.: (22) 594 09 27 (47 i 48)
fax: (22) 594 09 46
e-mail: bok@grafikus.com.pl
pon. - piąt. 08:00 – 16:00
dyżur: pon .- piąt. 16:00 – 17:00

Bogucin koło Poznania

Ul.Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel.: (61) 819 80 57
e-mail: poznan@grafikus.com.pl
pon. - piąt. 08:00 – 16:00

Kraków
ul. Ujastek 11, 30-969 Kraków
tel.: (12) 681 81 04 (05)
fax: (12) 681 81 05
e-mail: krakow@grafikus.com.pl
pon. - piąt. 08:00 – 16:00

do góry